Stobbenfrezen

Nadat een boom gekapt is blijft de stronk, ook wel stobbe genoemd, achter in de grond. Het verwijderen van kleine stronken kan eventueel met de hand, hier uitgelegd. Grotere stobben worden verwijderd met een stobbenfrees. Dit is een krachtige machine met een verticaal sneldraaiend freeswiel waar WiDia-beitels op gemonteerd zijn. Alles wat de frees tegenkomt wordt vermalen met de grond. Op deze manier wordt de achtergebleven stobbe efficiënt verwijderd en vermalen tot pulp zodat er vervolgens bestrating aangebracht kan worden of zelfs een nieuwe boom/beplanting aangebracht kan worden.


Let op onze freesvoorwaarden:

- Het freeswerk dat wij uitvoeren is standaard ca 20 cm onder maaiveldhoogte. Dit is voldoende om vervolgens bestrating, gras of andere kleine beplanting aan te brengen. Prijsaanbiedingen worden hierop gebaseerd. Wilt u dieper (bijvoorbeeld ivm plaatsen uitbouw of nieuwe boom), geef dit dan van tevoren aan!
- Om de frees bij de boom te laten komen is een rechte doorgang van 81 cm nodig.
- De vrij gekomen pulp (aarde/hout/snipper mengsel) blijft achter in het freesgat.
- Groot freeswerk (meerdere stronken, grote diameters of dieper dan 20 cm) laten we door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. Voor u is het belangrijk om te weten dat het freeswerk op een later moment, meestal binnen 14 dagen, wordt uitgevoerd.